Kuran'da adı geçen canlıları buradan görebilirsiniz...
   
 
 
 
 

SİTE HAKKINDA

Yeryüzünde beslenmeleri, üremeleri, vücut şekilleri, derileri, pulları, hareket kabiliyetleri birbirinden çok farklı olan sayamayacağımız kadar çok hayvan türü vardır.  Bu canlıların yaşantıları incelendiğinde hem fiziksel özelliklerinin hem de davranışlarının birbiriyle ve yaşadıkları ortamla tam bir uyum içerisinde olduğu görülür. Ancak bu canlıların sahip oldukları olağanüstü özelliklerden söz edilirken unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu canlıların hiçbiri bir bilince veya akla sahip değillerdir, hatta bir kısmının bir beyni dahi yoktur. Öyle ise bu canlıların sahip oldukları üstün özellikleri onlara ait gibi kabul etmek, sahip oldukları karmaşık sistemlerin, doğayla olan mükemmel uyumlarının tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia etmek akıl ve mantık dışıdır.

         Bu sitede yer alan canlılarla ilgili bilgileri okuduğunuzda Allah'ın yaratmasındaki mucizelere bir kez daha tanık olacaksınız. Bununla birlikte bu sitede yer alan hayvanların çok önemli bir özellikleri daha vardır. Buradaki hayvanlar Yüce Allah'ın Kuran'da özellikle dikkat çektiği canlılardır.

 

 
   
 
 
 
   
 

Bir arının Yüce Allah’ın  vahyetmesi ile kendi ihtiyacının üzerinde bal üretmesi,  matematik harikası petekler inşa etmesi, bir sivrisineğin bir kimyager kadar insan kanının özelliklerini bilmesi, bu kana ulaşmak için mühendislerin gıpta edeceği teknikler kullanması, devenin bulunduğu çöl ortamındaki koşullara uygun tasarımı ve daha pek çok örnek Kuran ayetleriyle birlikte ele alınarak, evrim teorisinin iddia ettiğinin aksine, canlıların başıboş ve tesadüfi bir biçimde var olmadıklarını kanıtlar.  

         Harun Yahya’nın değerli eserlerinden yararlanılarak hazırlanan bu sitenin amacı da vicdanlı insanlara Yüce Allah’ın varlığını ve yüceliğini bu örneklerle hatırlatmak ve bir kez daha Rabbimiz’in yoluna davet etmektir.

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu  bilirler; inkar edenler ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?" derler. Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz.( Bakara Suresi, 26)